Falck-overskud presses hårdt af ambulanceudbud

Konkurrencen på det danske marked for ambulance­kørsel er nu for alvor blevet åbnet op, med dramatiske prisfald til følge. Tidligere blev markedet, hvor regio­nerne køber for mere end 1 mia. kroner årligt, kaldt for fastfrosset, med Falck som monopolagtig leverandør. Men markedet er på det seneste tøet op via udbud.

Øget konkurrence

Falck mister nu markedsandele til væsentligt billigere konkurrenter, samtidig med at Falck selv har sænket sine priser. Det viser en rundspørge, Økonomisk Ugebrev har foretaget i de danske regioner.

Region Syddanmark ser frem til store besparelser ef­ter udbuddet og byder velkommen til nye leverandører – danske Responce og hollandske BIOS som den store aktør i stedet for Falck. Prisen om året bliver 490 mio. kr. Kontrakten løber i ti år, og regionen forventer en samlet besparelse på 655 mio. kr. Altså mere end 60 mio. kr. år­ligt, som potentielt går fra Falcks bundlinje. Falck anlagde her en sag ved Klagenævnet for Udbud, og kendelsen, som gik Falck imod, viser ifølge regionen, at Falcks tilbud var ikke mindre end 947 mio. kr. dyrere end de tilbud, regionen valgte. Det hører med til historien, at der fra flere sider spekuleres i, om BIOS’ tilbud er for lavt.

Flere regioner sparer penge

I Region Hovedstaden kan skatteborgerne også se frem til billigere priser. Det bliver som hidtil Falck og Københavns Brandvæsen, der skal køre en seksårig kontrakt, med Falck som den store operatør. Regionen skriver til Økonomisk Ugebrev: “Det vurderes, at kon­kurrencen er blevet skærpet, og det har resulteret i en samlet mindre udgift på over 400 mio. kroner med det nuværende beredskab, over kontraktperioden på seks år”. Altså andre 60 mio. kr. i mistet potentielt overskud.

I Region Sjælland kører Falck i dag, hvilket også vil ske i den nye kontrakt. “Falck og Region Sjælland under­skrev kontrakt om ambulancekørsel mandag 2. februar 2015. Aftalen sikrer borgerne et kvalitetsløft og sparer regionen for næsten 40 mio. kroner.” Kontrakten er på otte år. Betalingen bliver cirka 340 mio. kr. om året, og besparelsen for regionen er årligt de nævnte 40 mio. kr. Administrationschef Søren Aagaard Christiansen i Region Nordjylland oplyser, at Falck efter udbud fort­sætter med at køre efter 1. april i en femårig kontrakt, der kan forlænges. Prisen er årligt cirka 220 mio. kr., og regionen har ikke udsigt til besparelser.

Falck bliver i Midtjylland

I Region Midtjylland fortsætter Falck med at køre på en femårig kontrakt, der startede med udgangen af 2014. Det har ikke været muligt inden deadline at få oplyst økonomiske tal fra den tidligere og nuværende kontrakt fra regionen, der indkøber for cirka 500 mio. kr. om året.

Regionsformand Bent Hansen siger om den øgede kon­kurrence: “Det er klart, at når kørslen kommer i udbud, vil det alt andet lige sætte fokus på og ofte sænke pri­serne. Man skal dog huske på, at det er svært at sam­menligne priserne, da det er forskellige servicegrader, som efterspørges af regionerne. Eksempelvis hvor hur­tigt skal en ambulance være fremme i Nordjylland og på Nørrebro.” Bent Hansen fortæller, at det før udbud­dene var normalt at forhandle med Falck om priserne.

Falcks adm. direktør, Allan Søgaard Larsen, bekræf­ter, at priserne er gået ned: “Det er anden gang, at ambu­lancekørsel i Danmark bliver sat i udbud af regionerne. Priserne er blevet lavere, da udgifterne til at køre ambu­lancer løbende er blevet mindre. Eksempelvis brænd­stoføkonomi. Vores ansatte er meget fleksible og de gevinster, det samlet giver, afspejler sig i Falcks priser,” siger han.

Konkurrence vil ramme Falcks økonomi

Flere af kontrakterne er enten lige startet, som i Re­gion Syddanmark eller begynder senere, som i Region Hovedstaden, så de nye og lavere priser er endnu ikke for alvor slået igennem i Falcks regnskaber. Falck kom forleden med nøgletal for den globale virksomhed, og selskabet kalder sig for: “verdens største internationale ambulanceoperatør og verdens største internationale brandvæsen”. Falck har i sine fire divisioner 34.230 medarbejdere og en omsætning på 13.925 mio. kr., heraf 8.688 mio. kroner i den hastigt voksende division Red­ning med 13.753, som bliver kaldt hjertet i Falck. I 2010 var omsætningen i divisionen på 4.834 mio. kroner. Det samlede koncernresultatet før skat i 2014 blev 325 mio. mod 249 mio. kroner året før. Meget tyder på, at en stor andel af overskuddet tidligere er skabt i den danske del af forretningen, og at den del kan blive udhulet nu.

Læs artiklen fra Økonomisk Ugebrev her.