Falck finansielt presset – tvivl om lånevilkår

Redningskoncernen Falck kan efter et overraskende svagt regnskab for 2015 med en omsætning på 15,2 mia. kr. være på vej mod store finansielle og indtje­ningsmæssige problemer, som meget vel kan bremse de seneste mange års opkøb, og senere udfordre de covenants (lånevilkår), som Falck skal leve op til over for bankerne for at undgå risiko for en opsigelse af det 6 mia. kroner store banklån.

Økonomisk Ugebrevs analyse af de seneste års regn­skabsresultater tegner billedet af en koncern, som frem­over bliver endnu hårdere presset på indtjeningen – på grund af lave oliepriser, som har ramt divisionen Falck Safety Services. I år vil der tillige komme pres på indtje­ningen i den danske del af ambulancedivisionen. Falck mistede nemlig ved de seneste udbud ambulancekørsel i Region Syd til hollandske Bios, og bød med et lavere prisniveau i region Hovedstaden og Sjælland, hvor de nye kontrakter starter i år.

Lavere betaling fra danske regioner

Økonomisk Ugebrev har tidligere beskrevet, at Falck fremover får cirka 100 mio. kr. mindre i betaling fra de to regioner for at udføre stort set samme opgaver. Det kan sættes over for koncernens samlede resultat i 2014 på 218 mio. kr. efter skat. Økonomisk Ugebrev er i besiddelse af et internt Falck-mødereferat, hvor det blandt andet op­lyses, at ambulanceområdet også er presset i Sverige og England. Også inden for vejassistance til biler er der et voldsomt prispres, da forsikringsselskaberne som engros- indkøbere har presset Falcks priser, samtidig med at der i mindre grad købes individuel assistancehjælp.

For nylig meddelte Falck, at koncernen kom ud af 2015 med et EBlTDA-driftsresultat 168 mio. kr. lavere end året før, samtidig, at der skete med nedskrivninger på 750 mio. kr. primært i Falck Safety Services. Med den lavere indtjening, som antageligt bliver endnu lavere i år, bliver hele Falcks vækststrategi sat under pres. For det første kan de såkaldte covenants komme under pres, altså de finansielle vilkår Falck skal leve op til over for bankerne. Falck har banklån for over 6 mia. kroner, der er underlagt særlige lånevilkår, som Falck dog ikke øn­sker at oplyse konkret om. Selskabet oplyser i en mail, at de stadig overholder dem.

Et typisk lånevilkår er en mindsteværdi for EBITDA i forhold til nettorenter, typisk omkring værdien 3,5. I 2015 var EBITDA omkring 1,3 mia. kroner, altså ca. 200 mio. kroner lavere end året før. Nettorenteudgifterne i 2015 var på ca. 300 mio. kroner. Med en ratio på 4,5 gi­ver det lidt luft op til den maksimale grænse. At Falck ønsker luft til uforudsete udviklinger vil være naturligt på grund af et fortsat indtjeningspres.

Det er dog bemærkelsesværdigt, at Falck allerede i 2014 nedbragte den samlede rentebærende gæld med ca. en halv mia. kroner. Det kunne imidlertid kun lade sig gøre, fordi Falck hentede 1 mia. kroner ekstra i likviditet ved at sælge aktier til blandt andet TryghedsGruppen.

Ifølge 2014-regnskabets pengestrømsopgørelse (side 47) købte Falck forrige år nye virksomheder for ca. 700 mio. kroner, men samtidig blev bankgælden øget. Hvis indtjeningen i de kommende år som ventet kommer under yderligere pres, samtidig med at bank­gælden måske skal reduceres, har Falck slet ikke råd til samme opkøbstempo. Skal bankgælden ikke øges de kommende år, vil der skønsmæssigt kun være råd til opkøb for højst et par hundrede mio. kroner, hvorved den langsigtede vækststrategi kan komme under pres.

Falck har fået forelagt hele artiklen, men har ikke ønsket at kommentere den.

Læs artiklen fra Økonomisk Ugebrev her.