Falcks storaktionærer har tabt milliardværdier

Adm. dir. i Lundbeckfonden, Lene Skole

Værdien af Falck-koncernen er det seneste år faldet tre mia. kr., viser regnskabet fra Lundbeckfonden, der sammen med Kirk-familiens investeringsselskab, KIRKBI, ejer hovedparten af Falck. Nedskrivningen skyldes især, at de langsigtede forventninger til resultatet er skru­et ned. KIRKBI oplyser dog, at ledelsen fortsat ser Falck som en “attraktiv” investering.

Fra ni til seks milliarder

Underskuddet i Falck sidste år på en halv mia. kr. sætter sig nu direkte i værdiansættelsen af Falck-koncernen. Værdien er faldet til seks mia. kr., mod ni  mia. kr. for blot halvandet år siden. Op­lysningen fremgår af Lundbeckfondens aktuelle årsregnskab for 2015. Her oplyses det, at fondens ejerskab på 57 procent af aktiekapitalen i Falck, som blev købt i to omgange i 2010 og 2011 for ca. 4,5 mia. kr., nu er værdisat og bogført til 3,277 mia. kr. Det er ca. 30 procent lavere end i 2014 regnskabet, hvor aktieposten blev bogført til 5.094 mio. kr.

Ifølge årsrapporten fast­sættes værdien af fondens Falck-aktier således: “For Falck the price of the shares has been based on the latest transaction prices and market mul­tiples for a peer group.” Med den gennemførte nedskrivning af goodwill for 750 mio. kr i divisionen Safety Services., der opererer inden for olieindu­strien, ligger der dog også en forventning om, at den langsigtede lønsomhed bliver lavere end tidli­gere forventet. Lundbeckfonden skriver herom, at nedgangen i aktiviteter relateret til olieindustrien ventes delvist modsvaret af fremgang på andre områder hos Safety-divisionen:

“The strategy plan for the period until 2020 pre- dicts continued downward pressure on earnings from the downturn in global offshore oil explora- tion. At the same time, training activities targeting other sectors, including the maritime industry and sustainable energy, are expected to grow organi- cally,” oplyses det i regnskabet.

Fond ærgrer sig

Lundbeckfonden skriver videre, at: “Furthermore, Falck lost a significant emergency contract in Denmark and was affected by start-up costs related to new and important emergency contracts outside Denmark. The other business areas showed a stable performance. All in all, the company’s pro- fitability was not satisfactory in 2015.”

Fra Lundbeckfonden siger adm. direktør Lene Skole, der også er medlem af Falcks bestyrelse, til Økonomisk Ugebrev: “Vi er ærgerlige over de ud­fordringer, selskabet står i nu. Men vi tror fortsat på, at Falck kan skabe værdi på længere sigt.” Hun oplyser, at Falck nu skal fokusere på at høste frug­terne af de senere års ekspansion. Dermed kunne noget tyde på, at Økonomisk Ugebrevs tidligere analyse af, at investeringstempoet bremses op, bakkes op af den største aktionær.

I årsrapporten for den anden hovedaktionær, KIRKBI med 28 pct. af aktierne, oplyses, at mar­kedsværdiansættelsen af aktieposten i Falck tager udgangspunkt i: “selskabets indtjening og værdi­ansættelsen af sammenlignelige virksomheder. På baggrund af den lavere indtjening i Falck Kon­cernen i 2015 har investeringen således haft en negativ effekt på det samlede investeringsafkast for KIRKBI Koncernen i 2015.”

KIRKBI oplyser i en mail, at: “… Falck Koncernen havde et udfordrende år i 2015, og resultatet var særligt påvirket af det lavere aktivitetsniveau i Sa­fety Service samt ændringer i kontraktporteføljen i både Danmark og i udlandet. Vi anser fortsat ejerandelen i Falck Koncernen som en attraktiv investering, og koncernen har gode muligheder for fortsat vækst og værdiskabelse.”

Underbudt på ambulancekørsel

Spørgsmålet er nu, om de aktuelle værdiansæt­telser hos de to storaktionærer tager højde for, at lønsomheden i den danske ambulancekørsel yderligere undergraves i år. Sidste efterår stoppede Falcks “signifikante” kontrakt med ambulancekør­sel for Region Syddanmark med en årlig betaling på cirka 550 mio. kr. Det hollandske ambulancesel­skab BIOS tilbød en langt lavere pris og modtager nu 480 mio. kr. årligt for stort set samme opgave i den tiårige kontrakt.

Ét er imidlertid at miste den profitable kørsel i Region Syddanmark. Økonomisk Ugebrev har tidli­gere beskrevet, at Falck med udsigt til konkurrence sænkede sine priser i to andre udbud til Region Sjælland og Region Hovedstaden med 50 – 60 mio. kr. årligt, med start for nogle måneder siden. Med andre ord er den negative økonomiske effekt endnu ikke slået igennem på bundlinjen.

Læs artiklen i Økonomisk Ugebrev her.