18 forslag fra Regionerne: Vil tvinge Falck ned i pris

Bestyrelsesformand i Lundbeckfonden. Peter Schutze, er ligeledes fmd. i DSB. Foto - Bjarke Ørsted

De fem danske regioner har fået smag for, at det i forvejen økonomisk pressede Falck yderligere skal sænke sine priser ved de kommende udbud af ambulancekørsel. Nok vil konkurrencen fra udenlandske aktører sikkert være begrænset, men regionerne vurderer, at de har et effektivt våben – at fjerne markedet for Falck, hvis det er nødvendigt. Redningskoncenen tager situationen med ophøjet ro.

Meget tyder på, at Falcks CEO Jakob Riis ryger ind i ny modvind de kommende år. Der er nemlig lagt op til et større slagsmål mellem de danske regioner og Falck ved de kommende udbud af den regionale ambulancekørsel. Regionerne er allerede ved at forbedrede sig på de kommende udbud, selvom der er flere år til. De vurderer, at der kan hentes besparelser på mellem 5 og 10 procent af de cirka 2 mia. kr., regionerne køber ind for om året. Altså op til 200 mio. kr. årligt.

Risiko for monopol

Pilen peger direkte på Falck, der i dag fortsat er altdominerende hovedaktør inden for ambulancekørsel. En faglig arbejdsgruppe, regionerne har nedsat, har et stykke tid arbejdet med modeller til at skabe mere konkurrence, med sigte på at betale mindre. Ifølge arbejdsgruppens 18 anbefalinger, som kan læses her, er “der er brug for mere konkurrence på ambulancedrift. Falck sidder i dag på ca. 70-80 procent af regionernes ambulancedrift.”

Næstforkvinden i Danske Regioner, Ulla Astman (S), siger: “Når der på det nærmeste er monopollignende tilstande på området, er der risiko for, at priserne bliver for høje, og det ønsker vi naturligvis at undgå”.

Reducerer Falck sine priser, vil det efter alt at dømme gå direkte på bundlinjen. I perioden 2012-2017 har det største overskud for redningskoncernen været 251 mio. kr. Falck er i gang med en stor sparerunde. Det er endnu for tidligt at sige noget om resultatet.

At Falck sidder på næsten hele markedet, og de følger dette kunne give, har Rigsrevisionen tidligere advaret om i en beretning. I dag kører redningskoncernen også i stort set samtlige regioner. Men priserne er anderledes, og for regionerne er det sket en meget vigtig ting i Region Syddanmark.

Konkurrence endte i kaos

Efter et kaotisk forløb, hvor hollandske Bios først vandt kontrakter med markant lavere priser end Falck, og overtog kørslen, opstod der et voldsomt slagsmål i trekanten mellem regionen, Falck og Bios. Resultat blev, at Bios gik konkurs, men forinden havde det hollandske indtog haft den effekt, at Falck, skræmt af hollænderne, satte sine priser ned med cirka 50 mio. kr. årligt til hver af de to regioner på Sjælland.

Hvad vigtigere var: Region Syddanmark var voldsomt irriteret over Falcks opførsel med blandt andet at tømme regionen for reddere, og tog så kørslen hjem. Regionen har oplyst, at den nu kører til priser billigere end i Falcks tilbud.

Konkurrence skal skabes via offentlig konkurrence

Netop det at hjemtage ambulancekørsel er et af de våben, regionerne vil benytte sig af i de kommende udbud. Morten Palle Christensen er centerchef for styring, økonomi og sammenhæng i Danske Regioner og er med i arbejdsgruppen. “På grund af det forløb, der har været med Bios og i tidligere budrunder, tror vi ikke på, at udenlandske aktører står i kø for at byde, så konkurrencen kan skabes af den vej. Men vi opfordrer blandt andet politikerne til, at regionerne udarbejder kontrolberegninger eller egentlige kontrolbud, og at det politisk, inden udbuddet bliver sat i gang, bliver tilkendegivet, at regionen er klar til selv at løse opgaven, hvid dens bud er bedst og billigst,” siger han. Sker det, mister Falck markedsandele på de vigtige danske opgaver.

Falck Ambulance, Jakob Bomholt

Et svært område

Arbejdsgruppen har også intentioner om, at der kan laves længere forløb med informationer, hvis eksempelvis en større byder er parat til at gå ind på det danske marked.

Umiddelbart virker Falck ikke skræmt ved regionernes tiltag, og selskabet anfører, at priserne er reduceret, da der har været konkurrence via udbud i ti år. Falck er stolte ved den kørsel, de leverer: “De seneste kontrolbud fra regionerne og hjemtagelser af hele eller dele af ambulancetjenerne har vist, at regionerne næppe opnår egentlige besparelser. For Falck er det vigtigt, at vi konkurrerer på lige vilkår. Det gælder ikke mindst i forbindelse med regionernes egne kontrolbud, bodsbestemmelser og garantikrav. Det er et svært område, som kræver en fortsat modning hos vores kunder,” siger Jakob Bomholt fra Falck Ambulance.

Scroll Up