Redningskoncernen Falcks værdier ?

13. august 2017 0

Man ringer ikke efter en ambulance, man ringer efter Falck, når ikke vanlige forhold skal på plads.

  • Når syge skal på sygehuset eller en cyklist skal samles eller skrabes op fra vejsiden.
  • Der er næppe mange, der vil argumentere for, at Falcks ansatte ikke er dygtige til at løse de opgaver, de har lovet deres kunder, som er Danske Regioner.

Men hvad er Falck med sine 38.000 ansatte i verden heraf 11.000 i Danmark udover at være en af landets største, som er ejet af to af de største fonde i Danmark. LEGO pengetanken KIRKBI og Lundbeckfonden.

I disse år bliver der i erhvervslivet talt meget om Corporate Social Responsibility (CSR): ”der er betegnelsen for virksomheders arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i deres interaktion med interessenterne – altså virksomhedens samfundsansvar.”…

Falck pålagt at udlevere fortrolig aktionæraftale

21. juni 2015 0

Ambulancekoncernen Falcks kørsel med slukkede lyg­ter omkring ambulanceudbuddet i region Midtjylland bliver nu forsøgt stoppet af regionens politikere. Regio­nen er en af Falcks store og mangeårige kunder, og den sender hvert år en check på et trecifret millionbeløb for ambulancekørsel til Falcks hovedkvarter på Polititorvet i København. Sagen er kommet frem, efter Økonomisk Ugebrev har afdækket Falcks nære relation til den tid­ligere eneste private konkurrent på området for ambu­lancekørsel, virksomheden Responce i Horsens, som Falck efterfølgende købte i april.

Den særegne konstruktion gik ud på, at ledelsen i Responce kunne købe sig fri af Falck for at “stå på egne ben,” som det blev formuleret af Responce adm.…

Bød Falck på milliardudbud med snor i konkurrent?

10. maj 2015 0

Har Falck spillet med fordækte kort med den mindre konkurrent Responce, inden de sammen vandt årelange kontrakter om ambulancekørsel i Region Midtjylland i december 2013 til en samlet værdi på cirka 600 mio. kr. årligt? Svaret er, at meget tyder på det: I virkeligheden har Falck haft meget tætte personlige og økonomiske forbindelser til den eneste større konkurrent i udbuddet, nemlig ambulanceselskabet Responce, der er hjemhørende i Horsens og har 135 ansatte. Spørgsmålet er derfor, om der i udbuddet har været tale om reel konkurrence mellem to helt uafhængige parter, som ikke har haft fælles relationer.

Konkurrenter eller økonomiske partnere

Baggrunden for mistanken om urent trav er, at Responce har meget tætte forbindelser til Falck.…