Finans.dk: Stenrige Falck-bosser har skåret 445 mio. kr. af deres formue

28. august 2016 0

Falcks to topchefer var tæt på at eje aktier for en milliard kroner. Det har et enkelt år lavet gevaldigt om på.

To af Danmarks mest velhavende direktører har i al ubemærkethed måttet skære over 400 mio. kr. af deres formue.

Det drejer sig om de to Falck-bosser Allan Søgaard Larsen og Morten R. Pedersen, der sidder på hhv. 6,15 pct. og 4,1 pct. af aktierne i verdens største internationale ambulanceoperatør.

Flere år med høj vækst fik ellers de to direktørers formue til at nærme sig milliardklassen. Men nu har koncernchef Allan Søgaard Larsen og vicekoncernchef Morten R. Pedersen nedskrevet værdien af deres aktier i Falck med 445 mio.…

Region Syddanmark anklager Falck for hasard med sikkerhed

23. august 2016 0

Falck er på nippet til at få en retssag på halsen af sin tidligere kunde, Region Syddanmark. Regionen, som nu selv har overtaget ambu­lancekørslen, mener, at Falck som tidligere leverandør igennem årtier har svigtet groft, viser mailkorrespondance.

Som bekendt, er hele den sag, som nu undersøges af Konkurrencestyrelsen, baseret på en antagelse om, at det hollandske ambulanceoperatør, Bios, ikke kunne få ansat tilstrækkeligt mange, især tidligere Falckreddere, i Region Syddanmark til at løse sin nye opgave på grund af benspænd fra Falck. Bios startede med ambulancekørsel for regionen i september 2015 i stedet for Falck. Det var naturligvis stærkt proble­matisk og kunne bringe borgernes sikkerhed i spil, hvis ambulancerne ikke kom hurtigt frem.…

Forløb op til Bios-konkurs kan ramme Falck hårdt

14. august 2016 0

Konkurrencestyrelsens afgørelse efter ran­sagning af Falck bliver ventet med spænding i politiske kredse, hvor man også er parat til at stille større krav til offentlige leverandører. Regioner vil efter alt at dømme fremover enten sikre effektiv konkurrence eller også i stigende omfang tage ambulancekørslen hjem. Begge udfald kan ramme Falck-koncernen økonomisk hårdt.

Det er ikke første gang, at et udbud af ambulan­cekørsel fører til en situation, hvor en udenlandsk virksomhed, der skaber konkurrence på det mono­pollignende område for ambulancekørsel, enten er tæt på at knække nakken, eller faktisk gjorde det, som det er tilfældet med hollandske Bios i Region Syddanmark. Derfor skal kravene til ambulance­udbud nu gås efter i sømmene, siger formand for bestyrelsen i Danske Regioner, Bent Hansen (S).…

Falcks storaktionærer har tabt milliardværdier

22. juni 2016 0

Værdien af Falck-koncernen er det seneste år faldet tre mia. kr., viser regnskabet fra Lundbeckfonden, der sammen med Kirk-familiens investeringsselskab, KIRKBI, ejer hovedparten af Falck. Nedskrivningen skyldes især, at de langsigtede forventninger til resultatet er skru­et ned. KIRKBI oplyser dog, at ledelsen fortsat ser Falck som en “attraktiv” investering.

Fra ni til seks milliarder

Underskuddet i Falck sidste år på en halv mia. kr. sætter sig nu direkte i værdiansættelsen af Falck-koncernen. Værdien er faldet til seks mia. kr., mod ni  mia. kr. for blot halvandet år siden. Op­lysningen fremgår af Lundbeckfondens aktuelle årsregnskab for 2015. Her oplyses det, at fondens ejerskab på 57 procent af aktiekapitalen i Falck, som blev købt i to omgange i 2010 og 2011 for ca.…

Rebet strammer om Falck i konkurrencesag

6. maj 2016 0

Sagen om uren konkurrence strammer til om Falck og koncernchef Allan Søegaard om den mistede ambulancekørsel i Region Syd. Konkur­rencestyrelsen mistænker nu Falck for at have lagt hindringer i vejen for Bios.

Falcks topchef Allan Søgaard Larsen er nu for alvor trængt af vedholdene rygter om, at han har spændt ben for, at ambulancefirmaet hollandske Bios smidigt kunne overtage Falcks ambulancekørsel i Region Syddanmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop meddelt Falck, at de har beviser eller indicier på, at Falck i strid med konkurrenceloven og sin kon­trakt med regionen intenst har modarbejdet, at Bios ikke kunne ansætte de nødvendige antal reddere.…

Presset Falck låner 275 mio. hos aktionærer

6. maj 2016 0

Meget tyder på, at Falck nu er så presset på finanserne, at det har været nødvendigt for redningskoncernen at optage lån hos sine aktionærer. Ifølge årsrapporten for 2015 har Falck optaget et lån på 275 mio. kr. hos de store aktionærer for at styrke kapitalgrundlaget.

I Falcks nye årsrapport hedder det (side 40) un­der afsnittet “kapitalstruktur”, at “in the month of September, the shareholders provided a share- holder loan of DKK 275 million for the purpose of strengthening the Group’s capital resources.” På baggrund af de foreløbige regnskabstal bragte Økonomisk Ugebrev for nylig en analyse (ØU nr. 13/2016) om, at svagere lønsomhed og stigende bankgæld presser redningskoncernens vækstmo­del, og udviklingen sår også tvivl om overholdelse af de såkaldte covenants – altså bankernes fastsatte lånekrav.…

Falck finansielt presset – tvivl om lånevilkår

10. april 2016 0

Redningskoncernen Falck kan efter et overraskende svagt regnskab for 2015 med en omsætning på 15,2 mia. kr. være på vej mod store finansielle og indtje­ningsmæssige problemer, som meget vel kan bremse de seneste mange års opkøb, og senere udfordre de covenants (lånevilkår), som Falck skal leve op til over for bankerne for at undgå risiko for en opsigelse af det 6 mia. kroner store banklån.

Økonomisk Ugebrevs analyse af de seneste års regn­skabsresultater tegner billedet af en koncern, som frem­over bliver endnu hårdere presset på indtjeningen – på grund af lave oliepriser, som har ramt divisionen Falck Safety Services. I år vil der tillige komme pres på indtje­ningen i den danske del af ambulancedivisionen.…

Falck ransaget af Konkurrencestyrelsen

20. december 2015 0

Falcks hårdhændede behandling af den nye konkurrent Bios har nu fået Konkurrencestyrelsen til at efterforske Falcks fremgangsmåde. Ansatte i Konkurrencestyrelsen mødte den forleden op på flere af Falcks kontorer, blandt andet i Aalborg, med en dommerkendelse i hånden, så de med det samme kunne ransage Falcks kontorer og skaffe sig adgang til computere og andet materiale på kontorerne. Det formentlig uanmeldte besøg, hvor myndighederne søger at skaffe sig dokumentation for eventuelle ureglementerede fremgangsmåder, kaldes populært et ”dawn-raid”.

Konkurrencestyrelsens dawn-raid kommer efter, at Økonomisk Ugebrev i en stribe artikler har påvist, hvordan Falck angiveligt med flere direkte og indirekte ”benspænd” på den nye lille konkurrent, ambulanceselskabet Bios, har forsøgt at gøre det så svært som muligt for det hollandske selskab at overtage Falcks tidligere ambulancekørsel for Region Syddanmark.…

Er Falck virkelig en turboladet racer

13. december 2015 0

Kommentar

Økonomisk Ugebrev har de seneste måneder sat fokus på redningskoncernen Falck med 34 mia. kr. i omsæt­ning og 14.000 ansatte. For der er nogle ting, vi ikke kan få til at stemme. Vores spørgsmål er blandt andet: Tje­ner Falck overhovedet penge uden for Danmark, hvor redningskoncernen har været begunstiget af mange års monopollignende markedsforhold? Det kan man ikke læse noget om i årsregnskabet, hvor der ikke er geogra­fiske segmentoplysninger for driftsresultater.

Solid medieomtale

Hovedparten af de andre store erhvervsmedier har de seneste år velvilligt videreformidlet den ene solstrålehi­storie fra Falcks ledelse efter den anden. Topchef Allan Søgaard Larsen har været fantastisk dygtigt til at få rigtig mange spaltemillimeter i aviserne til at fortælle om Falcks tilsyneladende succes.…

1 2 3 4 5

Scroll Up