Falck

Falck ransaget af Konkurrencestyrelsen

Falcks hårdhændede behandling af den nye konkurrent Bios har nu fået Konkurrencestyrelsen til at efterforske Falcks fremgangsmåde. Ansatte i Konkurrencestyrelsen mødte den forleden op på flere af Falcks kontorer, blandt andet i Aalborg, med en dommerkendelse i hånden, så de med det samme kunne ransage Falcks kontorer og skaffe sig adgang til computere og andet materiale på kontorerne. Det formentlig uanmeldte besøg, hvor myndighederne søger at skaffe sig dokumentation for eventuelle ureglementerede fremgangsmåder, kaldes populært et ”dawn-raid”.

Konkurrencestyrelsens dawn-raid kommer efter, at Økonomisk Ugebrev i en stribe artikler har påvist, hvordan Falck angiveligt med flere direkte og indirekte ”benspænd” på den nye lille konkurrent, ambulanceselskabet Bios, har forsøgt at gøre det så svært som muligt for det hollandske selskab at overtage Falcks tidligere ambulancekørsel for Region Syddanmark.…

Er Falck virkelig en turboladet racer

Kommentar

Økonomisk Ugebrev har de seneste måneder sat fokus på redningskoncernen Falck med 34 mia. kr. i omsæt­ning og 14.000 ansatte. For der er nogle ting, vi ikke kan få til at stemme. Vores spørgsmål er blandt andet: Tje­ner Falck overhovedet penge uden for Danmark, hvor redningskoncernen har været begunstiget af mange års monopollignende markedsforhold? Det kan man ikke læse noget om i årsregnskabet, hvor der ikke er geogra­fiske segmentoplysninger for driftsresultater.

Solid medieomtale

Hovedparten af de andre store erhvervsmedier har de seneste år velvilligt videreformidlet den ene solstrålehi­storie fra Falcks ledelse efter den anden. Topchef Allan Søgaard Larsen har været fantastisk dygtigt til at få rigtig mange spaltemillimeter i aviserne til at fortælle om Falcks tilsyneladende succes.…

Falck

Falck har flere holdingselskaber i skattely

Den globale redningskoncern Falck ejer store dele af sine aktiviteter i Syd- og Nordamerika gennem holdingselskaber placeret i velkendte skattely. Samlet handler det om datterselskaber med 8.000 ansatte, som er ejet af holdingselskaber, der er registreret henholdsvis i en postboks i den hollandske by Utrecht og i den amerikanske stat Delaware.

Begge registreringssteder anvendes af tusindvis af selskaber til at skjule deres aktiviteter bag en usædvanlig lukkethed. De anses for gode steder at være registreret, hvis man ønsker at begrænse sin selskabsskat gennem individuelle skatteaftaler.

Netop i disse år er der stor politisk fokus på at udrydde de omdiskuterede skattely. Oprydningen handler blandt andet om at få stoppet de kreative handler, hvor døtre i globale selskaber handler på kryds og tværs af landegrænser for at få lagt overskuddet dér, hvor skatten er lavest.…

DSB

Lok-exit antyder sprækker i Falck-billede

Er Falck den fremgangsrige internationale redningskoncern, svarende til det billede, der tegnes i årsrapporterne? Eller er Falck i virkeligheden en international virksomhed, som er dybt afhængig af et særdeles lukrativt hjemmemarked, der skaber hovedparten af overskuddet? Det har Økonomisk Ugebrev på det seneste forsøgt at kortlægge. Men vi har ikke noget klart svar – endnu.

For det er så som så med gennemsigtigheden i regnskaberne, hvor der ikke oplyses om andet end omsætning og aktiver fordelt på geografiske regioner. Økonomisk Ugebrev har også forsøgt at danne sig et billede af lønsomheden i de udenlandske aktiviteter, ved at skaffe regnskaber fra de udenlandske datterselskaber.

Falck

BIOS kritikere får økonomisk støtte af Falck

Falck har gennem årerne anvendt mange kræfter på, at ambulanceselskabet kunne beholde sin dominerende stilling på det danske marked. Men metoderne synes at være uortodokse: Blandt andet har en af de hårdeste kritikere af konkurrenten BIOS, folketingsmedlem Karsten Hønge (SF), modtaget et større pengebeløb af en klub for Falckreddere, som er delvist finansieret af Falck.

Ikke mindst i de seneste måneder har der været skudt hårdt mod BIOS, som har skubbet Falck ud i Region Syd.

Angrebet mod BIOS er altså understøttet økonomisk af Falck og faciliteret af reddere i Falck, der har benyttet deres medlemskab på højeste niveau i brancheorganisationer til at kritisere den nye operatør offentligt.

Falck

Falck pålagt at udlevere fortrolig aktionæraftale

Ambulancekoncernen Falcks kørsel med slukkede lyg­ter omkring ambulanceudbuddet i region Midtjylland bliver nu forsøgt stoppet af regionens politikere. Regio­nen er en af Falcks store og mangeårige kunder, og den sender hvert år en check på et trecifret millionbeløb for ambulancekørsel til Falcks hovedkvarter på Polititorvet i København. Sagen er kommet frem, efter Økonomisk Ugebrev har afdækket Falcks nære relation til den tid­ligere eneste private konkurrent på området for ambu­lancekørsel, virksomheden Responce i Horsens, som Falck efterfølgende købte i april.

Den særegne konstruktion gik ud på, at ledelsen i Responce kunne købe sig fri af Falck for at “stå på egne ben,” som det blev formuleret af Responce adm.…

Falck

Konkurrencestyrelsen: Vi fik ikke noget at vide

Falck og den tidligere konkurrent Responce må nu lide den tort at blive undsagt af Konkurrencestyrelsen. Styrelsen er efter alt at dømme kritisk over for parternes fremgangs­måde ved et milliardstort udbud om ambulancekørsel i Region Midtjylland. En sag, der tidligere har været omtalt af Økonomisk Ugebrev, og som handler om, at Falck i rea­liteten havde stærke bånd til den anden private ambulan­cevirksomhed Responce, da udbuddet blev gennemført. Konkurrencestyrelsen blev formelt ikke hørt i sagen.

Konkurrencestyrelsen er skeptisk overfor Falck

Både Falck og Responce har tidligere oplyst til Øko­nomisk Ugebrev, at de forud for udbuddet var i kontakt med Konkurrencestyrelsen. Men det kan Konkurren­cestyrelsen ikke genkende.…

Falck

Bød Falck på milliardudbud med snor i konkurrent?

Har Falck spillet med fordækte kort med den mindre konkurrent Responce, inden de sammen vandt årelange kontrakter om ambulancekørsel i Region Midtjylland i december 2013 til en samlet værdi på cirka 600 mio. kr. årligt? Svaret er, at meget tyder på det: I virkeligheden har Falck haft meget tætte personlige og økonomiske forbindelser til den eneste større konkurrent i udbuddet, nemlig ambulanceselskabet Responce, der er hjemhørende i Horsens og har 135 ansatte. Spørgsmålet er derfor, om der i udbuddet har været tale om reel konkurrence mellem to helt uafhængige parter, som ikke har haft fælles relationer.

Konkurrenter eller økonomiske partnere

Baggrunden for mistanken om urent trav er, at Responce har meget tætte forbindelser til Falck.…

Falck

Falck-overskud presses hårdt af ambulanceudbud

Konkurrencen på det danske marked for ambulance­kørsel er nu for alvor blevet åbnet op, med dramatiske prisfald til følge. Tidligere blev markedet, hvor regio­nerne køber for mere end 1 mia. kroner årligt, kaldt for fastfrosset, med Falck som monopolagtig leverandør. Men markedet er på det seneste tøet op via udbud.

Øget konkurrence

Falck mister nu markedsandele til væsentligt billigere konkurrenter, samtidig med at Falck selv har sænket sine priser. Det viser en rundspørge, Økonomisk Ugebrev har foretaget i de danske regioner.

Region Syddanmark ser frem til store besparelser ef­ter udbuddet og byder velkommen til nye leverandører – danske Responce og hollandske BIOS som den store aktør i stedet for Falck.…

Falck

Startskud for krig om ambulancekørsel

Opgøret med Falcks dominans på det danske marked for ambulancekørsel er nu for alvor skudt i gang, og denne gang ser modparten til Falck ud til at være rustet til tænderne: Det danske assistanceselskab SOS International er ejet af flere af de største forsikringsselskaber i Norden, og selskabet har derfor den fornødne kapitalstyrke til at tage kampen op.

Desuden har SOS International indgået de nødvendige overenskomster. Netop manglende overenskomster og svag kapitalisering var de afgørende barrierer for svenske Samariten Ambulans AB, der som bekendt tidligere har forsøgt sig på det danske ambulancemarked.

Mere konkurrence i Region Midtjylland 

Slaget kommer til at stå senere på året, når der kommer de første udbud: I første omgang i Region Midtjylland, hvor Falck kører i dag, og efterfølgende når de øvrige regionskontrakter kommer i udbud.

Installation

Upload plugin dir to the /wp-content/plugins/ directory
Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
Use short codes in the text of post to highlight any portion of it.

SAGEN KORT

1 Upload plugin dir to the /wp-content/plugins/ directory
2 Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress3
3 Use short codes in the text of post to highlight any portion of it.