Falck

Falck pålagt at udlevere fortrolig aktionæraftale

Ambulancekoncernen Falcks kørsel med slukkede lyg­ter omkring ambulanceudbuddet i region Midtjylland bliver nu forsøgt stoppet af regionens politikere. Regio­nen er en af Falcks store og mangeårige kunder, og den sender hvert år en check på et trecifret millionbeløb for ambulancekørsel til Falcks hovedkvarter på Polititorvet i København. Sagen er kommet frem, efter Økonomisk Ugebrev har afdækket Falcks nære relation til den tid­ligere eneste private konkurrent på området for ambu­lancekørsel, virksomheden Responce i Horsens, som Falck efterfølgende købte i april.

Den særegne konstruktion gik ud på, at ledelsen i Responce kunne købe sig fri af Falck for at “stå på egne ben,” som det blev formuleret af Responce adm.…

Falck

Konkurrencestyrelsen: Vi fik ikke noget at vide

Falck og den tidligere konkurrent Responce må nu lide den tort at blive undsagt af Konkurrencestyrelsen. Styrelsen er efter alt at dømme kritisk over for parternes fremgangs­måde ved et milliardstort udbud om ambulancekørsel i Region Midtjylland. En sag, der tidligere har været omtalt af Økonomisk Ugebrev, og som handler om, at Falck i rea­liteten havde stærke bånd til den anden private ambulan­cevirksomhed Responce, da udbuddet blev gennemført. Konkurrencestyrelsen blev formelt ikke hørt i sagen.

Konkurrencestyrelsen er skeptisk overfor Falck

Både Falck og Responce har tidligere oplyst til Øko­nomisk Ugebrev, at de forud for udbuddet var i kontakt med Konkurrencestyrelsen. Men det kan Konkurren­cestyrelsen ikke genkende.…

Falck

Bød Falck på milliardudbud med snor i konkurrent?

Har Falck spillet med fordækte kort med den mindre konkurrent Responce, inden de sammen vandt årelange kontrakter om ambulancekørsel i Region Midtjylland i december 2013 til en samlet værdi på cirka 600 mio. kr. årligt? Svaret er, at meget tyder på det: I virkeligheden har Falck haft meget tætte personlige og økonomiske forbindelser til den eneste større konkurrent i udbuddet, nemlig ambulanceselskabet Responce, der er hjemhørende i Horsens og har 135 ansatte. Spørgsmålet er derfor, om der i udbuddet har været tale om reel konkurrence mellem to helt uafhængige parter, som ikke har haft fælles relationer.

Konkurrenter eller økonomiske partnere

Baggrunden for mistanken om urent trav er, at Responce har meget tætte forbindelser til Falck.…

Falck

Falck-overskud presses hårdt af ambulanceudbud

Konkurrencen på det danske marked for ambulance­kørsel er nu for alvor blevet åbnet op, med dramatiske prisfald til følge. Tidligere blev markedet, hvor regio­nerne køber for mere end 1 mia. kroner årligt, kaldt for fastfrosset, med Falck som monopolagtig leverandør. Men markedet er på det seneste tøet op via udbud.

Øget konkurrence

Falck mister nu markedsandele til væsentligt billigere konkurrenter, samtidig med at Falck selv har sænket sine priser. Det viser en rundspørge, Økonomisk Ugebrev har foretaget i de danske regioner.

Region Syddanmark ser frem til store besparelser ef­ter udbuddet og byder velkommen til nye leverandører – danske Responce og hollandske BIOS som den store aktør i stedet for Falck.…

Startskud for krig om ambulancekørsel

Opgøret med Falcks dominans på det danske marked for ambulancekørsel er nu for alvor skudt i gang, og denne gang ser modparten til Falck ud til at være rustet til tænderne: Det danske assistanceselskab SOS International er ejet af flere af de største forsikringsselskaber i Norden, og selskabet har derfor den fornødne kapitalstyrke til at tage kampen op.

Desuden har SOS International indgået de nødvendige overenskomster. Netop manglende overenskomster og svag kapitalisering var de afgørende barrierer for svenske Samariten Ambulans AB, der som bekendt tidligere har forsøgt sig på det danske ambulancemarked.

Mere konkurrence i Region Midtjylland 

Slaget kommer til at stå senere på året, når der kommer de første udbud: I første omgang i Region Midtjylland, hvor Falck kører i dag, og efterfølgende når de øvrige regionskontrakter kommer i udbud.

Falck

Børsen: Falck-bosser scorer 300 millioner

Ny storaktionær udløser kæmpegevinst til redningskoncernens to topchefer og lokker med ny gigantisk finansiel gulerod.

De to topchefer i Falck er i al ubemærkethed blevet forgyldt kort inden den forestående børsnotering af redningskoncernen. Efter Lundbeckfonden i december sidste år købte godt en tredjedel af virksomheden, har koncernchef Allan Søgaard Larsen og økonomidirektør Morten R. Pedersen fået mere end 300 mio. kr. kontant.

Det enorme beløb modtager de for at skrive under på et nyt aktieprogram, der binder de to til virksomheden.

Hele den nye aftale er kommet på plads, efter at Lundbeckfonden købte 36 pct. af Falck for 2,8 mia. kr.…

Scroll Up