Bød Falck på milliardudbud med snor i konkurrent?

Adm. dir. Responce, Michael Sørensen

Har Falck spillet med fordækte kort med den mindre konkurrent Responce, inden de sammen vandt årelange kontrakter om ambulancekørsel i Region Midtjylland i december 2013 til en samlet værdi på cirka 600 mio. kr. årligt? Svaret er, at meget tyder på det: I virkeligheden har Falck haft meget tætte personlige og økonomiske forbindelser til den eneste større konkurrent i udbuddet, nemlig ambulanceselskabet Responce, der er hjemhørende i Horsens og har 135 ansatte. Spørgsmålet er derfor, om der i udbuddet har været tale om reel konkurrence mellem to helt uafhængige parter, som ikke har haft fælles relationer.

Konkurrenter eller økonomiske partnere

Baggrunden for mistanken om urent trav er, at Responce har meget tætte forbindelser til Falck. Dette forhold er dog ikke officielt oplyst til kunden, Region Midtjylland. Responce var indtil juli 2013 ejet primært af tyske G.A.R.D. Her blev det store ambulancefirma overtaget af Falck, som kort tid efter solgte den danske afdeling, nemlig Responce, videre til selskabets danske ledelse. Dermed skulle der være skabt formel uafhængighed til Falck, hvorved udbuddet i Region Midtjylland ville ske mellem to uafhængige parter, nemlig Responce og Falck.

Men det er tvivlsomt med denne uafhængighed: For det første kan Økonomisk Ugebrev kan nu afsløre, at Falck via sit tyske selskab har finansieret hovedparten af ledelsens køb af Responce. Falck har fået pant i aktierne, og dermed har den danske redningskoncern også kunnet stille betingelser. Falcks finansiering af opkøbet bekræftes af adm. direktør i Responce, Michael Sørensen, der dog ikke ønsker at oplyse lånets størrelse til Økonomisk Ugebrev. Men der er antageligt tale om et tocifret millionbeløb.

For det andet har Michael Sørensen valgt at have et bestyrelsesmedlem, som antageligt har tætte forretningsmæssige forbindelser til Falck. Advokat Esben Bigaard blev efter Falcks officielle køb af G.A.R.D. bestyrelsesformand for Responce og er ifølge Michael Sørensen “hans mand”. Men han er også kollega til advokat Frederik Madsen i advokatfirmaet Aumento, fremgår det af www.advokat- noeglen.dk. Frederik Madsen, der har været tilknyttet Falck siden 2002, er også Vice President i Group Human Relations and Corporate Culture i Falck og tidligere bestyrelsesmedlem i koncernchef Allan Søgaards private investeringsselskab LIBERATIO, der primært investerer i Falck Holding og andre værdipapirer.

Kulturchef i Falck, Frederik Madsen præsenterer den ældre ambulance fra Zoneredningskorsets Museum/Teknisk Museum for borgmester i BR, Pia Allerslev.

Under alle omstændigheder virker det besynderligt, at Michael Sørensen skulle vælge en advokat fra netop et advokatfirma med nære relationer til Falck, hvis der ikke var meget tætte relationer.

Oplysninger til kunden – men ikke for mange

Man kan altså med rette så tvivl om Responces reelle uafhængighed af Falck. Region Midtjylland var ved Falcks køb af G.A.R.D. opmærksom på problemstillingen omkring den mulig manglende uafhængighed mellem Falck og Responce. Da Falcks køb af G.A.R.D fandt sted, spurgte regionen ind til de nye forhold. Michael Sørensen peger i en mail specifikt på et brev fra Esben Bigaard til Region Midtjylland fra den 15. juli 2013. I brevet oplyser Responces advokat og formand: “Selskabets hidtidige aktionærer er de samme, men i forbindelse med indgåelsen af aftalerne, har EMS Vejen ApS/Michael Sørensen overtaget aktiemajoriteten og den fulde kontrol med selskabet. Den for aktieoverdragelsen fornødne finansiering er etableret.” Og videre: “Det er vigtigt at understrege at Responce A/S kan konkurrere frit på det danske marked.”

Der kan altså stilles et stort spørgsmål ved, om Region Midtjylland ved den lejlighed har fået klar besked om relationen mellem Falck og Responce.

Går man bag Falcks salg af Responce til Michael Sørensen, er det mere speget end som så: Falck bekræfter over for Økonomisk Ugebrev, at Michael Sørensen lånte penge hos dem, og at der dengang blevet lavet en aktionæroverenskomst. Ifølge Falck sikrede den, at Michael Sørensen kunne gøre, hvad han havde lyst til i Responce. Men Falck ønsker alligevel ikke at fremlægge aktionæroverenskomsten eller oplyse lånets størrelse.

Mangeårig ekspert i konkurrenceret, seniorrådgiver i advokatfirmaet Publicure, Peter Vesterdorf, under sig såre over konstruktionen: “Så længe det ikke er mulig at se den låneaftale og aktionæroverenskomst, som åbenbart ikke bliver lagt frem, er det svært at sige, hvad der præcist har fundet sted. Men det virker ganske underligt, at Falck eller Responce ikke har informeret sin kunde, men valgte at gå til andre i kredsen omkring. Og hvorfor er det netop Falck, der låner penge til en person, der skal købe sig fri af Falck,” spørger han.

Michael Sørensen forklarer, at han valgte at låne af G.A.R.D., og altså dermed af Falck, da det var den billigste finansiering. “Hvis jeg havde prøvet Vækstfonden, havde det ikke kunnet lade sig gøre”, siger han. Låneaftalen var ifølge Michael Sørensen strikket sammen, så han kunne opsige lånet med seks måneders varsel. Falck, der havde pant i de Responce-aktier, Michael Sørensen havde købt, havde ikke en tilsvarende mulighed.

Tvivlsom konkurrence

Som tidligere beskrevet i Økonomisk Ugebrev har den offentligt finansierede ambulancekørsel i Danmark været en guldrandet forretning for Falck, på grund af

manglende eller svag konkurrence. Rigsrevisionen kalder hele det danske marked for ambulancekørsel monopollignende, hvorfor det er svært at opnå “den bedste pris”, da Falck var og er den helt dominerende aktør.

Ved de seneste udbud er Falck dog gået ned i pris og har helt mistet sin tidligere kørsel i Region Syddanmark på grund af markant lavere tilbud fra en ny spiller – hollandske BIOS. Falcks samlede bud var knap 950 mio. kr. dyrere end de øvrige tilbud. Men lige nu har BIOS overordentligt svært ved at hyre reddere fra Falck.

Omkring sagen oplyser Falcks kommunikationsdirektør Louis Honoré, at Falck med købet af det tyske selskab var meget opmærksom på de danske udbuds- og konkurrenceregler. Men den fortsatte relation til Responce blev der ikke oplyst formelt om. Ifølge kommunikationsdirektøren valgte Falck uformelt at informere Konkurrencestyrelsen og interesseorganisation Danske Regioner, som har Region Midtjylland som medlem.

Ifølge Danske Regioner har den ikke spillet en formel rolle i sagen, og henvendelsen gik direkte til Danske Regioners formand Bent Hansen, der også er formand i Region Midtjylland. Han oplyser, at han fik at vide af Falck, at henvendelsen var fortrolig, og siger: “Det er korrekt, at jeg fik en fortrolig orientering af Falck om, at de ville købe G.A.R.D., og derved blive storaktionær i Responce. Jeg mindes ikke at have fået at vide, at det var det tyske selskab, som lånte Micael Sørensen penge til at købe aktierne.” Bent Hansen siger, at det ikke er hans opgave at viderebringe fortrolige oplysninger til en af regionerne.

Præsenteret for, at henvendelsen til Bent Hansen fra Falck ikke blot var uformel, men også fortrolig, bekræfter Falcks kommunikationsdirektør det i anden omgang. I april i år meldte Falck ud, at man havde købt Responce. Prisen blev ikke oplyst. Købet skete efter, at de nye kontrakter var begyndt, og Falck er nu altdominerende spiller i Region Midtjylland.

Konkurrent elimineret

Det er ikke første gang, at Falck køber konkurrenter på strategiske tidspunkter, og derved gør konkurrencen mindre. I 2008 købte Falck den svenske konkurrent Ulfab med 500 ansatte og en årlig omsætning på 250 mio. svenske kr. Opkøbet skete umiddelbart før selskabet blev prækvalificeret til at byde på ambulancekørsel i Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

Falck har internationalt udviklet sig eksplosivt i de seneste år. Omsætningen fra 2010 er steget fra 8,4 mia. kr. til 14 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke lykkedes at få overskudsgraden til at følge med.

Læs den originale artikel fra Økonomisk Ugebrev her.

Scroll Up