Falck ransaget af Konkurrencestyrelsen

Falcks hårdhændede behandling af den nye konkurrent Bios har nu fået Konkurrencestyrelsen til at efterforske Falcks fremgangsmåde. Ansatte i Konkurrencestyrelsen mødte den forleden op på flere af Falcks kontorer, blandt andet i Aalborg, med en dommerkendelse i hånden, så de med det samme kunne ransage Falcks kontorer og skaffe sig adgang til computere og andet materiale på kontorerne. Det formentlig uanmeldte besøg, hvor myndighederne søger at skaffe sig dokumentation for eventuelle ureglementerede fremgangsmåder, kaldes populært et ”dawn-raid”.

Konkurrencestyrelsens dawn-raid kommer efter, at Økonomisk Ugebrev i en stribe artikler har påvist, hvordan Falck angiveligt med flere direkte og indirekte ”benspænd” på den nye lille konkurrent, ambulanceselskabet Bios, har forsøgt at gøre det så svært som muligt for det hollandske selskab at overtage Falcks tidligere ambulancekørsel for Region Syddanmark. Som bekendt vandt Bios et udbud på ambulancekørsel i regionen til en markant lavere pris end den, Falck tilbød – og end den pris, som Falck tidligere har kørt til.

Konkurrencestyrelsen er meget ordknap om baggrunden for dens opsigtsvækkende aktion over for Falck, som det normalt er tilfældet ved andre dawn-raids. Styrelsen henviser til, hvad Falck skriver i sin pressemeddelelse om sagen: Falck kalder det omtalte dawn-raid for et ”besøg af repræsentanter fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.”

Ifølge Falck var årsagen til, at styrelsens ansatte mødte op, at Bios har klaget til Konkurrencestyrelsen over den behandling, de er blevet udsat for.

Ifølge Falck er et dawn-raid en ren rutine for Konkurrencestyrelsen: ”Falck opfatter besøget som en rutinemæssig begivenhed som led i dialogen med styrelsen om sagen.” Konkurrencestyrelsen gennemfører på landsplan mellem fem og ti dawn-raids om året. Ifølge Økonomisk Ugebrevs oplysninger har Konkurrencestyrelsen haft Falck under observation i månedsvis, og der er givet også andre forhold end klagen, der er interessante for Konkurrencestyrelsen.

Styrelsen har angiveligt set dokumenter fra et møde mellem Region Syddanmark og Falck, der fandt sted 6. maj 2015. Mødets dagsorden var, at Falck i sin kontrakt med regionen er forpligtiget til aktivt at medvirke til en smidig overgang til en ny operatør, i dette tilfælde Bios, men hvor Region Syddanmark mener, at det modsatte reelt var tilfældet.

Referat viser regionens bekymring

Økonomisk Ugebrev har via aktindsigt fået et skriftligt referat fra mødet, hvor deltagerne var en regionsdirektør fra Falck, to direktører fra Region Syddanmark og en referent. I referatet står, at sundhedsdirektør Jens Elkjær fra Region Syddanmark ”gentog, at formålet med dette møde er at drøfte Falcks medvirken til overdragelse af personale. Regionen har flere indikationer på, at der blandt personalet er en udbredt frygt for, hvad man må og hvad man ikke må, hvis man taler med Bios. Regionen hører, at reddere ikke tør tale med Bios, og at reddere ikke tør fortælle, at man har indgået kontrakt med Bios.” Og videre hedder det: ”Som eksempel nævnte Per Busk (direktør i regionen, red.) en tilbagemelding fra en nyansat ambulancedriftschef i Bios (tidligere Falckansat), som har folk, der græder i telefonen, pga. usikkerhed om ansættelsesforhold og fornemmelse af at være i ”bad standing”. Ligeledes har regionen hørt om interne opslag i Falck, der kan bidrage til utryghed. Det efterlader regionen med et indtryk af, at Falck ikke tilkendegiver, at det er i orden, at reddere deltager i drøftelser ed Bios om eksempelvis ønsker til vagtformer/planer eller indretning af stationer.”

Region Syddanmark mente, at fælles udmelding om, at ”hjælpsomme reddere ikke bliver fyret af Falck, vil bidrage til at fjerne noget af den usikkerhed, der kan være blandt reddere.” Der var Falcks regionsdirektør Niels Thorup imidlertid ikke indstillet på, da han fandt, at regionen ”skulle dokumentere påstande om mails og opslag.”

Konsekvenser ved jobskifte

Økonomisk Ugebrev er dog i besiddelse af en mail fra en tidligere Falck-redder, der nu er ansat i Bios, hvori han gør rede for, hvordan hans tidligere stationschef først fortalte redderen og flere af hans kollegaer, at de aldrig ville få job hos Falck, hvis de skiftede til Bios.

Efterfølgende valgte stationslederen så at tilbyde forskellige stillinger i Falck uden for Region Syddanmark, hvilket selvsagt ville gøre det sværere for Bios at få ansat tilstrækkeligt mange reddere.

Netop det at flytte reddere væk fra regionen blev også diskuteret på mødet i Region Syddanmark. I referatet står: ”Regionen spurgte ind til Falcks planer for opsigelse af reddere i Syd pr. 1. september samt status for ansættelse af reddere i eksempelvis Tarm. Niels Thorup kender ikke tallet for antal reddere ansat i Tarm, men kunne fortælle, at der ikke er planer om at opsige ansættelseskontrakter for de reddere, der kører i Syd. Falck vil vente til efter 1. september med at vurdere behovet for personale i Syd.”

Falck oplyser, at indtil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afsluttet sin undersøgelse, har Falck ikke yderligere kommentarer.

Læs den originale artikel fra Økonomisk Ugebrev her:

 

Scroll Up