Rebet strammer om Falck i konkurrencesag

Sagen om uren konkurrence strammer til om Falck og koncernchef Allan Søegaard om den mistede ambulancekørsel i Region Syd. Konkur­rencestyrelsen mistænker nu Falck for at have lagt hindringer i vejen for Bios.

Falcks topchef Allan Søgaard Larsen er nu for alvor trængt af vedholdene rygter om, at han har spændt ben for, at ambulancefirmaet hollandske Bios smidigt kunne overtage Falcks ambulancekørsel i Region Syddanmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop meddelt Falck, at de har beviser eller indicier på, at Falck i strid med konkurrenceloven og sin kon­trakt med regionen intenst har modarbejdet, at Bios ikke kunne ansætte de nødvendige antal reddere. Bios betaler millioner i bod til Region Syddanmark for at mangle reddere.

Falck udsendte torsdag en pressemeddelelse, da man havde modtaget en meddelelse om styrelsens “betænkeligheder” om Falck har overtrådt lovgivnin­gen. Meldingen kommer efter, at Falck i Aalborg blev ransaget af Konkurrencestyrelsen i december 2015. Ved ransagningen mødte politiet op med en dom­merkendelse i hånden, så der var øjeblikkelig adgang til Falcks computere. Falck skrev om hændelsen den­gang: “Falck opfatter besøget som en rutinemæssig begivenhed…”.

Koncernchef er uenig med Konkurrencestyrelsen

I dag vil hverken Konkurrencestyrelsen eller Falck fremlægge meddelelsen for Økonomisk Ugebrev Men at den “rutinemæssige” sag nu ruller videre, udgør et udvidet pres på Søgaard Larsen. Han siger: “Jeg vil gerne understrege, at Falck ikke er enig i de hypoteser, der er fremsat.”

Ifølge Falck er hypoteserne, at Falck skulle have forsøgt at forhindre Bios i at ansætte ambulancereddere ved at beskæftige flere reddere, end Falck har brug for, og at Falck internt skulle have kommunike­ret negativt om BIOS, så Falck-redderne ikke ønskede at blive ansat i BIOS. Ifølge topchefen er det eneste, der har fundet sted, nogle lidt for voldsomme skæn­derier parterne imellem: “Det er vigtigt for Falck, at vi får fjernet mistanken om, at vi har overtrådt lov­givningen…”, og tabet af kontrakten har betydet: “lidt for voldsomme verbale udfald både internt og eksternt fra vores side… men jeg mener ikke, at det på nogen måde er en overtrædelse af konkurrence­lovgivningen”.

Økonomisk Ugebrev har afdækket Falcks tilgang til Bios med dokumenter, der viser, at topchefen sam­men med en række Falck-direktører er velvidende om, at de “voldsomme verbale udfald” er nederste trin på stigen.

Skræmmekampagnen

Bios problemer med at hyre reddere har stået på i mere end et år. Hvorfor? Falck var indkaldt til kam­meratlig samtale med regionen d. 6. maj 2015.1 ind­kaldelsen fra regionsdirektør Per Busk, sendt i kopi til Allan Søgaard Larsen og redningsdirektør Lars Ve­ster, står: “Jeg vil på mødet drøfte med jer, hvordan I kan medvirke til en smidig overdragelse af opgaverne til Bios pr. 1. september 2015 i overensstemmelse med jeres kontraktuelle loyalitetsforpligtelse og un­der hensyntagen til jeres markedsposition.”

I referatet fra mødet står: “Som eksempel nævnte Per Busk en tilbagemelding fra en nyansat ambu­lancedriftschef i Bios (tidligere Falck ansat), som har folk, der græder i telefonen, pga. usikkerhed om an­sættelsesforhold og fornemmelse af at være i “bad standing”. Det efterlader regionen med et indtryk af, at Falck ikke tilkendegiver, at det er i orden, at reddere deltager i drøftelser med Bios om eksem­pelvis ønsker til vagtformer/planer eller indretning af stationer.”

Den 8. maj 2015 udsendte Falck en intern “Status om ambulanceudbud”til stationer og vagtcentraler. Det blev gjort klart, at der ikke var noget til hinder for, Falck reddere talte med Bios eller forlod Falck. Om reddere i “bad standing” stod der ikke, om det var sket: “Jeg må indrømme, at dette er kommet meget bag på mig, hvis dette er sket…”.

Kreativ jobrotation

På mødet i Regionshuset blev der spurgt ind til, hvor mange reddere Falck havde i Tarms ambulancebe­redskab med maksimalt otte reddere. Falck havde ikke tallet. Der var reddere i Region Syddanmark, som ville blive i Falck, hvor der ikke var arbejde. Det var løst ved, at redderne kom til stationer i Tarm, Brande og Horsens, hvor de bor i beboelsesvogne. Falck i syd havde dog ikke sluppet dem: “De reddere, som har fået ansættelse i Region Midt refererer fagligt ind til ledelsen i Region Midt, men administreres (styres) fortsat af Region Syd.” Ifølge Økonomisk Ugebrevs oplysninger var der flere end 20 reddere i Tarm.

Læs artiklen i Økonomisk Ugebrev her.

Scroll Up