Forløb op til Bios-konkurs kan ramme Falck hårdt

Regionsrådsmedlem i Region Midtjylland, Anne V. Kristensen (V)

Konkurrencestyrelsens afgørelse efter ran­sagning af Falck bliver ventet med spænding i politiske kredse, hvor man også er parat til at stille større krav til offentlige leverandører. Regioner vil efter alt at dømme fremover enten sikre effektiv konkurrence eller også i stigende omfang tage ambulancekørslen hjem. Begge udfald kan ramme Falck-koncernen økonomisk hårdt.

Det er ikke første gang, at et udbud af ambulan­cekørsel fører til en situation, hvor en udenlandsk virksomhed, der skaber konkurrence på det mono­pollignende område for ambulancekørsel, enten er tæt på at knække nakken, eller faktisk gjorde det, som det er tilfældet med hollandske Bios i Region Syddanmark. Derfor skal kravene til ambulance­udbud nu gås efter i sømmene, siger formand for bestyrelsen i Danske Regioner, Bent Hansen (S).

Regionsrådsmedlem i Region Midtjylland og formand i Danske Regioner, Bent Hansen (S)

 

“I bestyrelsen i Danske Regioner skal vi bruge efteråret til at se på, hvad der gik galt i Region Syddanmark, og hvad vi kan lære af det. Vi har på Sjælland set eksempler på, at det at overdrage en opgave er gået godt, og så har vi også set det modsatte i Region Syddanmark.”

Bent Hansen siger, at det er vigtigt, at der er konkurrence på området, så man kan teste, at det er de rigtige priser, skatteborgerne betaler. Men at det også er et meget følsomt område, hvor leve­randørsikkerhed er afgørende. Regionerne betaler cirka 2,5 mia. kr. om året for ambulancekørsel.

Falck var væsentlig dyrere

Formand for det præhospitale udvalg i Region Syddanmark, Thyge Nielsen (V), har fået uendeligt mange klø på eksempelvis Facebook, da regionen via et udbud valgte hollandske Bios’ i stedet for den mangeårige leverandør Falck, der var væsentlig dy­rere. Ikke mindst fordi forløbet op til Bios konkurs var brolagt med problemer. “På markeder stort set uden konkurrence, altså med en dominerende leverandør som Falck, skal vi kunne tage opgaven hjem, som vi gør nu. Der kun en ting, der er værre end et offentligt monopol. Det er et privat mono­pol. Vi skal naturligvis lære af situationen. Men såvel i Region Syddanmark som i de to regioner på Sjælland, hvor Falck fortsat kører på årelange kontrakter, har udbud sikret væsentligt billigere priser.”, siger han.

Økonomisk Ugebrev har tidligere beskrevet, at hver af de tre regioner sparer mellem 40 – 60 mio. om året.

De to politikere er enige om, at det er højst usædvanligt, at en offentlig leverandør bliver ran­saget af Konkurrencestyrelsen, som det er tilfæl­det med Falck. De afventer spændt resultatet af, om Falck har misbrugt sin dominerende stilling på markedet til at køre Bios ud på et sidespor. Under­søgelsen forventes færdig ved årsskiftet.

Region Midtjylland kender Falcks metoder

Medlem af Regionsrådet i Region Midtjylland, Anne V. Kristensen (V), har på tæt hold fulgt, hvor svært det var for tyskejede Responce at komme i gang i regionen i 2008. Fra sidelinjen har hun set Bios’ entre i Region Syddanmark. “Det er et godt spørgsmål, om udenlandske selskaber gider eller tør byde, efter det forløb, de har set med Bios i Region Syddanmark. Vi havde et forløb, der minder meget om Responce, mens det ikke var ejet af Falck, skulle ind i Region Midtjylland i stedet for Falck. Det var som med Bios også utroligt hårdt for Responce at få ansat tilstrækkeligt mange reddere,” fortæller hun.

Præcise krav i kommende udbud

Ifølge Anne V. Kristensen må de to forløb føre til, at i de næste udbud skal det skæres ud i pap, hvilke krav den tidligere leverandør og den nye skal leve op til. Som det er nu, er der en såkaldt loyalitets­forpligtelse, som betyder, at den ene leverandør skal overdrage opgaven så smidigt som muligt til den næste.

“I de næste udbud skal det pindes ud, hvad loyalitetsforpligtelsen helt firkantet går ud på. Det skal ikke være elastik i metermål. Og der skal være virksomhedsoverdragelse, så de ansatte, der har lyst, automatisk skifter til en ny arbejdsgiver. Og så skal vi se, hvordan man gør med ambulancerne. Det er ikke nemt for en ny leverandør at købe 200 specialdesignede ambulancer til Danmark, hvis de ser, hvor stor risikoen er for, at det kan gå galt.”

Falcks nye tilbud underkendt

Selvom Falcks adm. direktør Allan Søgaard Larsen i september 2015 overraskende sagde, at Falck midlertidigt ville køre til de samme priser som Bios, har Region Syddanmark valgt at tage ambulancekørslen hjem. Den nye direktør i den syddanske ambulancetjeneste, Mads Haugaard, ønsker ikke at oplyse, hvor tæt man er på at nå idealbemandingen med 550 reddere til at løse opgaven. I starten af august var der 477 reddere. Meget tyder dermed på, at tidligere Falck-reddere i Region Syddanmark nu er på vej “hjem”, hvilket styrker mistanken om obstruktion fra Falcks side.

Læs den originale artikel i Økonomisk Ugebrev her.

Scroll Up