Sidste kapitel: Falck taber ambulancekrig

Fhv. koncernchef i Falck, Allan Søgaard Larsen.

I løbet af få måneder er Region Syddanmark efter alt dømme færdig med løbende at købe ambulanceydelser af Falck. Det kan være en af de sidste omgange i kampen om den nationale ambulancekørsel, der har stået på siden 2014. Det offentlige vil selv drive tjenesten.

Det globale ambulanceselskab Falck ser nu ud til endegyldigt at have tabt krigen om at køre ambulancer i Region Syddan­mark. Til foråret slutter Region Syddanmark efter alt at dømme med at købe de såkaldte ambulanceberedskaber af Responce, der er ejet af Falck, og så skal det offentlige selskab, Ambulance Syd, klare sig selv.

Dermed er det et farvel til Falck af flere om­gange. Falck mistede som bekendt sin tidligere opgave som eneleverandør af ambulancekørsel i regionen, der havde stået på i mere end 100 år, da det hollandske ambulanceselskab Bios kom med et markant lavere tilbud i august 2014. Bios gik kon­kurs i juni i år efter kørsel i knapt et år, der startede i september 2015. Allerede dengang tilbød Falcks topchef Allan Søgaard Larsen regionens top, at Falck i en periode ville køre til en pris, der stort set matchede Bios, indtil et nyt udbud var stablet på benene. Regionen takkede nej.

Region Syddanmarks køb hos Responce

I den korte periode Bios var på dansk grund, havde virksomheden overordentligt svært ved at hyre primært tidligere Falck-reddere, hvorfor Bios ikke leverede som lovet, uagtet at virksom­heden hyrede tyske reddere.

En del af problemet blev løst ved, at Region Syddanmark købte fire ambulanceberedskaber, hvilket svarer til fire ambulancer og mellem 30 og 40 reddere af regionens anden ambulanceleve­randør, Responce. Det skete ikke uden sværdslag, og Responce, der også mangler reddere, leverede alene beredskaberne på grund af sin forpligtigelse i kontrakten med Region Syddanmark.

“For ikke at forværre den aktuelle situation yderligere har vi valgt at følge regionens tolkning. Situationen er presset, og borgerne skal betjenes,” sagde adm. direktør Michael Sørensen fra Re­sponce til Fyens.dk den 8. september 2015.

I løbet af foråret slutter Region Syddanmark angiveligt med at købe disse ydelser. I en mail fra Region Syddanmark til Økonomisk Ugebrev skriver afdelingschef i Sundhedsplanlægning Helene Vestergaard at “… på nuværende tidspunkt tilkøber (regionen) tre ekstra døgnberedskaber. Tilkøbet af et af disse tre beredskaber udløber medio februar 2017. De to øvrige tilkøb udløber ultimo maj 2017. Der er aktuelt ingen planer om at forny/forlænge disse. Herudover kan der ske mindre tilkøb på timebasis, hvis der en dag/aften er særligt travlt.”

Dermed er situationen ved at normalisere sig. Men hvorvidt det betyder, at manglen på reddere i regionen forsvinder, er tvivlsomt.

Flere reddere i Responce gør på Facebook opmærksom på, at de fra årsskiftet ikke længere skal arbejde for virksomheden. En redder skriver: “Vores kontrakt i Fredericia bliver desværre ikke forlænget, så for at være på forkant har vi søgt noget andet allerede nu.”

Mødested på Storebæltsbroen

Det fremgår også, at flere af redderne atter skal arbejde for deres tidligere arbejdsgiver, Falck. Ansættelseskontrakter er underskrevet, og nu skal reddere køre fra Jylland og Fyn til Sjælland for at arbejde. Kørsel og billetter over Storebælt med mere, bliver betalt af Falck.

På Storebæltsbroen kan de møde reddere fra Sjælland, der kører til Region Syddanmark og arbejder for Ambulance Syd, der har måttet lave en lignende konstruktion. I branchen forklares det med, at det er én type af vagter, der er over­ordentlig populær. At være på arbejde i 24 timer, hvorefter der skal restitueres i 12. Dernæst er der fri tre dage. Den knap så populære er arbejde tre dage i 12 timer og dernæst holde fri i fire.

Styrelse har undersøgt Falck i et år

Konkurrencestyrelsen undersøger fortsat, om Falck populært sagt har misbrugt sin domineren­de stilling på markedet ved at støvsuge Region Syddanmark for reddere, så Bios ikke kunne an­sætte det tilstrækkelige antal reddere. Der blevet foretaget ransagning i december 2015.

Regionen har af flere omgange gjort Falck op­mærksom på, at den undrede sig voldsomt over, at Falck ikke fristillede sine reddere og derved overholdt sin loyalitetsforpligtigelse om smidig overgang i kontrakten med regionen. Falck har af flere omgange sagt, at virksomheden mangler reddere på Sjælland. Undersøgelsen forventes færdig i foråret 2017.

Falck har af flere gange oplyst til Økonomisk Ugebrev, at man ikke ønsker at udtale sig, før undersøgelsen er færdig.

Læs den originale artikel fra Økonomisk Ugebrev her.

 

Scroll Up