S-tog: DSB´s guldfugl på vej i frit udbud

Hovedstadens afgørende kollektive trafik – DSB S-tog  – kan blive solgt eller børsnoteret over natten. Internationale operatører står på spring for at byde sig til, når den lukrative forretning nu bliver udbudt. En afgørende faktor er, om staten fortsat skal være med til at betale for driften.

 På et pressemøde i morgen formiddag i Transportministeriet vil minister Ole Birk Olesen (LA) ifølge Økonomisk Ugebrev oplysninger meddele, at DSB´s guldfugl og cash cow igennem mange år, DSB S-Tog bliver sendt i udbud, så private operatører kan byde ind.

I indkaldelsen til pressemeddelelsen oplyses: Invitation til pressemøde om “fremtidens togtrafik i hovedstadsområdet”.  Det er regeringen, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, som er klar til mødet kl. 10.00 i ministeriet.

DSB S-tog er en stensikker sikker forretning, hvor trafikken i form af fortsat flere passagerer i de seneste år har været stigende. Det er en business case, som operatører som First, der var sammen med DSB i det katastrofale ekspansionseventyr i Sverige, sukkede efter at byde på ved et senere privat udbud.

Blandt andre har MTR – en Hong Kong/ kinesisk jernbanevirksomhed – kastet sin kærlige øjne på den københavnske S-togs drift. MTR driver i dag succesrige jernbanelinjer i Sverige, hvor det er kørsel for egen regning – altså uden statstilskud. Det ventes af den asiatiske togoperatør også vil byde ind på DSB S-Tog, når udbudsbetingelserne bliver sendt ud.

Transportminister Ole Birk Olesen, (LA) fremlagde onsdag planen om at DSB S-tog skal i udbud.

Det er et åbent spørgsmål om den københavnske metrotrafik også kommer i spil. DSB har tidligere været med til at løfte den underskudsgivende transport med cirka 200 mio. kr. årligt.

At DSB S-Tog var og er en af de mest lukrative forretninger i DSB, fremgår af de tidligere offentlige årsregnskaber. Forretningen var tidligere placeret i et selvstændigt  aktieselskab under DSB, så forretningen stort set var klar til at blive skudt ud over rampen. Med en statslig kontraktsbetaling på én mia. kr. årligt var omsætningen sammen med billetsalg cirka 2,5 mia. kr. Overskuddet før afskrivninger rundt regnet en mia. kr.

Da den nye ledelse i DSB kom til i 2013 anført af bestyrelsesformand, Peter Schütze og adm. dir, Jesper Lok, blev aktieselskabet opløst og lagt ind i DSB´s hovedøkonomi. Det gjorde det sværere at se det selvstændige overskud fra S-togs forretningen. Ligeledes blev der lagt hindringer i vejen for et salg eller en børsnotering.

DSBs bestyrelsesformand Peter Schutze, DSB

At den nuværende borgerlige transportminister ikke blot snakker om, men også for alvor arbejder for en udlicitering af DSB´s trafik er nyt. Men det har været et hedt emne for skiftende trafikministre i en længere årrække. Tidligere transportminister Hans Christian Smidt (V) var indstillet at udbyde en anden af de helt store guldfugle i DSB – togtrafikken mellem Aarhus og København. Det kom der som bekendt ikke noget ud af.

 

Læs aftalen fra Transportministeriet

Scroll Up